Det er med glede vi snart kan presenterer den nye boken om endetidens drama i henhold til Bibelen, Guds ord. Denne boken er skrevet av flere forskjellige forfattere, alle med et klart bibelsk syn på de forskjellige hendelser som er knyttet opp til endetidens hendelser. Diss skribentene er også mangeårige forkynnere med lang erfaring i å eksponere Guds ord og har spesiell interesse for det profetiske ordet.
 
     
 
 
Hjem
Utdrag
Bestilling
Foreningen
   
 

Det har lenge vært klart for meg at menighetene trenger en ny gjennomgang av budskapet om endetiden og Jesu komme. Mange av seniorpredikantene har gått hjem til Gud og er ikke lenger med oss. De forkynte om de siste tider, om profetordet og Jesu komme og har etterlatt seg en rik arv som vi nå må ta vare på.

Vi er nå kommet til tiden for stort frafall fra Guds ord. Dette frafallet ble forutsagt av Herrens apostler og profeter og vi finner deres advarsler i Det nye Testamentet. "Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer." 1Tim 4:1 NB

Det er viktig å fortsette å forkynne det profetiske ordet og holde ved med det til Jesus kommer. Hvis vi bestemmer oss for å gjøre det, vil vi møte motstand og vi må kanskje kjempe for den troen som er oss overgitt. "Dere kjære! Mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den troen som én gang for alle er blitt overgitt til de hellige." Jud 3 NB

Verden er på full fart mot den antikristelige trengselstiden. Mørket senker seg over nasjonene og i vårt eget land er avkristningen kommet langt. Men vi ønsker å holde frem livets ord og forkynne sannheten til frelse for mennesker. Vi minnes Peters ord som sier: "Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i Skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd."  2Pet 1:19-21 NB

Boken er ikke et enmannsforetak. Tvert imot. Flere kjente forkynnere og bibellærere skriver om de forskjellige hendelsene som vil komme i tiden som ligger foran oss. Etter hvert som du leser boken, vil du møte disse skribentene og bli kjent med deres budskap. Boken har også mange overlappende elementer. Det vil si at like skriftsteder kan forekomme flere steder. De forskjellige temaer er også overlappende og henger sammen og forteller oss at Gud fører hendelsene fremover i en kronologisk rekkefølge og etter en forut bestemt plan. Boken er ikke skrevet som en roman men bygger på undervisning og bibeltimer som forfatterne har holdt mange steder i vårt og andre land. Bibeltimene kan derfor benyttes i grupper og i større samlinger, etter at man nøye har satt seg inn i teksten.

I de siste dager før Jesus kommer, vil det fremstå falske lærere med mange forvirrende og falske læresetninger omkring endetidens budskap. Men vi håper at denne boken kan åpne opp for forståelsen av profetordet og gi inspirasjon til Guds folk til å holde frem budskapet om endetiden og Jesu komme. - Så sa han til dem: Dette er mine ord, som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg i Mose lov og profetene og salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene. Luk 24:44-45

Torolf Karlsen, Redaktør og forkynner

 

     
   
 
         
Charles Hansen  Karstein Pahr  Terje Berg  Kjell D Tegnander  Wiggo Tangstad  Torolf Karlsen 
 
     
     

 

 - En kronologisk oversikt over profetiske hendelser forut for Jesu Kristi komme

 
 

 - Har Gud en plan gjennom historien?

 
 

 - Tidsaldrene og endetiden

 
 

 - Jerusalem – jordens navle

 
 

 - Skjematisk fremstilling av profetiene om Jesus og deres oppfyllelse

 
 

 - Profetien om Daniels 70 årsuker

 
 

 - Tegn i tiden – fødselsveene

 
 

 - Menigheten i endetiden

 
 

 - Frafallet fra troen i endens tid

 
 

 - Jesu undervisning i Matteus 24

 
 

 - Apostelen Paulus om Jesu komme

 
 

 - Menighetens bortrykkelse fra jorden

 
 

 - Kristi domstol og lønnen

 
 

 - Antikristen og hans fremtreden i verden

 
 

 - Den store trengsel

 
 

 - Solkvinnen og dragen i Åpenbaringen 12

 

  - Skjøgekirken i Åpenbaringen 17

 

 - Gog-krigen i Esek 38

 
 

 - Jesu annet komme til Oljeberget

 
 

 - Den siste krigen – Harmageddon

 
 

 - Tusenårsriket med Kristus som Konge

 
 

    og flere andre artikler.. 

 
     
     
     
     
   
  Vi kan fortelle at redaksjonskomiteen er i fullt arbeide med å forberede utgivelsen av boken. Alle artiklene er på plass bortsett fra én som kommer til å bli levert ved utgangen av september måned. Monteringen av sidene i boken etter forut valgt design er i full gang. Det skal leses korrektur på alle 27 kapitlene i boken i tillegg til innledning-  og avslutningord. Det er videre tatt kontakt med trykkeriet og boken vil bli levert til en gunstig pris. Vi ser for oss at boken vil bli ferdig for salg ved slutten av året.  
     
 
Boken om endetiden er nå under utvikling. Flere forkynnere skriver sine innlegg og bibeltimer til boken. Alt i kronologisk rekkefølge. Det gjøres forberedelser til gjennomgang av det skrevne materiale og boken utforming planlegges.

I ferdig form vil boken ha høy kvalitet. Det betyr en innbundet bok og papiret av beste kvalitet. Boken blir utgitt på eget forlag og "Konservative Forkynneres Forening" (Reg. Nr. 922 710 538) vil stå for utgivelsen. Kostnadene ved trykking er snart klar og når vi vet kostnaden på boken, vil vi publisere prisen.

Vi ønsker at boken om Guds plan for endetiden skal bli en lærebok om dette tema, en bok man kan vende tilbake til og studere på nytt. Boken vil passe i sammenheng med undervisning om de siste ting i menigheten eller i bibelgruppene. La oss sammen gjøre hva vi kan for å ta vare på undervisningen om Jesu komme i en tid som denne.
 
     
  bestillingssiden vil du finne et skjema hvor du på forhånd kan bestille det antall bøker du ønsker.  
     
 

Hver bok koster Kr ?    pr. stk
(Vi kommer snart tilbake til eksakt pris)

Hvis du kjøper 10 bøker eller flere, får du rabatt.

 
     
  Gå til bestillingssiden nå  
     
     

Webmaster: Torolf Karlsen, mobil 996 97 543 epost: toro-kar@online.no