Det er med glede vi snart kan presenterer den nye boken om endetidens drama i henhold til Guds ord.

Boken blir nå trykket og vil være klar for salg den første uken i desember.

Alt stoffet i boken er skrevet av seks forfattere, alle med et klart bibelsk syn på de forskjellige hendelser knyttet opp til endetidens begivenheter. Disse skribentene er mangeårige forkynnere med lang erfaring i å forkynne Guds ord og med spesiell interesse for det profetiske ordet.

Bokomtale av David Østby:
Sannheten om Jesu gjenkomst og endetiden har fulgt Pinsevekkelsen fra begynnelsen. Denne boken bærer dette budskapet helt tydelig, og viser troskap mot Bibelen som Guds ord. Bokens forfattere er erfarne bibellærere, som har studert det profetiske ord, og har gitt oss viktige bidrag om alle sider ved Bibelens lære. Nå har vi en bok der det skulle være rik anledning til å bli bedre kjent med hva Bibelens profetier sier oss om vår tid og vårt framtidshåp.
 
     
     
   
  Det har lenge vært klart for meg at menighetene trenger en ny gjennomgang av budskapet om endetiden og Jesu komme. Mange av seniorpredikantene har gått hjem til Gud og er ikke lenger med oss. De forkynte om de siste tider, om profetordet og Jesu komme og har etterlatt seg en rik arv som vi nå må ta vare på.

Vi er nå kommet til tiden for stort frafall fra Guds ord. Dette frafallet ble forutsagt av Herrens apostler og profeter og vi finner deres advarsler i Det nye Testamentet. "Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer." 1Tim 4:1 NB

Det er viktig å fortsette å forkynne det profetiske ordet og holde ved med det til Jesus kommer. Hvis vi bestemmer oss for å gjøre det, vil vi møte motstand og vi må kanskje kjempe for den troen som er oss overgitt. "Dere kjære! Mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den troen som én gang for alle er blitt overgitt til de hellige." Jud 3 NB

 
 

Verden er på full fart mot den antikristelige trengsels-tiden. Mørket senker seg over nasjonene og i vårt eget land, er avkristningen kommet langt. Men vi ønsker å holde frem livets Ord og forkynne sannheten til frelse for mennesker. "Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i Skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd."  2Pet 1:19-21 NB

 
     
  Boken er ikke et enmannsforetak. Tvert imot. Flere kjente forkynnere og bibellærere skriver om de forskjellige hendelsene som vil komme i tiden som ligger foran oss. Etter hvert som du leser boken, vil du møte disse skribentene og bli kjent med deres budskap. Boken har også mange overlappende elementer. Det vil si at like skriftsteder kan forekomme flere steder. De forskjellige temaer er også overlappende og henger sammen og forteller oss at Gud fører hendelsene fremover i en kronologisk rekkefølge og etter en forut bestemt plan. Boken er ikke skrevet som en roman, men bygger på undervisning og bibeltimer som forfatterne har holdt mange steder i Norge og andre land. Bibeltimene kan derfor benyttes i grupper og i større samlinger, etter at man nøye har satt seg inn i teksten.

I de siste dager før Jesus kommer, vil det fremstå falske lærere med mange forvirrende og falske læresetninger omkring endetidens budskap. Men vi håper at denne boken kan åpne opp for forståelsen av profetordet og gi inspirasjon til Guds folk til å holde frem budskapet om endetiden og Jesu komme. - Så sa han til dem: Dette er mine ord, som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg i Mose lov og profetene og salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå Skriftene. Luk 24:44-45

Torolf Karlsen,
Redaktør

 
 
 
   
 
Charles Hansen  Karstein Pahr  Terje Berg  Kjell Tegnander  Wiggo Tangstad  Torolf Karlsen 
 
     
 
 

- En kronologisk oversikt over profetiske hendelser forut for Jesu Kristi komme

 
 

- Har Gud en plan gjennom historien?

 
 

- Tidsaldrene og endetiden

 
 

- Jerusalem – jordens navle

 
 

- Skjematisk fremstilling av profetiene om Jesus og deres oppfyllelse

 
 

- Profetien om Daniels 70 årsuker

 
 

- Tegn i tiden – fødselsveene

 
 

- Menigheten i endetiden

 
 

- Frafallet fra troen i endens tid

 
 

- Jesu undervisning i Matteus 24

 
 

- Apostelen Paulus om Jesu komme

 
 

- Menighetens bortrykkelse fra jorden

 
 

- Kristi domstol og lønnen

 
 

- Antikristen og hans fremtreden i verden

 
 

- Den store trengsel

 
 

- De to vitnene i Johannes Åpenbaringen 11

 
 

- Solkvinnen og dragen i Johannes Åpenbaringen 12

 
 

- Skjøgekirken i Johannes Åpenbaringen 17

 
 

- Gog-krigen i Esek 38

 
 

- Jesu annet komme til Oljeberget

 
 

- Den siste krigen – Harmageddon

 
 

- Tusenårsriket med Kristus som Konge

 
 

- Det siste opprøret og den siste dommen

 
 

- Den evige tilstand

 
 

- Finns der kristne på jorden etter bortrykkelsen?

 
 

- Erstatningsteologiens falske lære

 
 

- De forskjellige syn på Jesu gjenkomst

 
 

 

 
     
     
   
   Boken er nå levert til trykkeriet som vil sette i gang produskjonen av boken. Det har blitt blitt lest korrektur av boken hele fem ganger.  Boken "Guds plan for Israel, menigheten og verden", vil bli på 240 sider og er klar for salg i slutten av november 2019. Prisen er Kr. 299,- Du kan forhåndsbestille boken ved å klikke HER  
     
   
  Boken navn er "Guds plan for Israel, menigheten og verden".
Flere forkynnere har skrevet sine innlegg og bibeltimer til boken. Alt i kronologisk rekkefølge. Vi er nå ferdig med siste gjennomgang av alt materialet i boken. Boken har høy kvalitet. Det betyr en innbundet bok med papir av beste kvalitet. Boken blir utgitt på eget forlag og "Konservative Forkynneres Forening".
Vi ønsker at boken om Guds plan for endetiden skal bli en lærebok om dette tema, en bok man kan vende tilbake til og studere på nytt. Boken vil passe i sammenheng med undervisning om "de siste ting" i menigheten eller i bibelgruppene. La oss sammen gjøre hva vi kan for å ta vare på undervisningen om Jesu komme i en tid som denne.
Vi har en bestillingside hvor du enkelt kan bestille en bok eller flere.
 
     
  bestillingssiden finner du et skjema hvor du kan forhåndsbestille det antall bøker du ønsker og velge betalingsmåte.  
     
  Pris per bok er Kr. 299,00 + frakt
Konto for "Konservative Forkynneres Forening": 3633 63 15217
VIPPS: 568051
 
     
     

Webmaster: Torolf Karlsen, mobil 996 97 543 epost: toro-kar@online.no

Konservative Forkynneres Forening (KFF) v/ Karstein Pahr, Sion, Øygarden, Epost: sion.oygarden@gmail.com